آدرس:
           خیابان شهید مرتضی مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه شهید دوست محمدی، بیمارستان مهراد

  تلفن های تماس:

 • اپراتور خودکار:
             9 - 88747401 + شماره های داخلی (سه رقمی)
   
 • مرکز تلفن بیمارستان:
             9 - 88747401
   
 • فاکس:
            88746194

   آدرس پست الکترونیکی:
         
Info@mehradhospital.com

 

 

 

 

بالای صفحه

© 2007, Mehrad general hospital website.
Email to:
Webmaster@mehradhospital.com